Skip to content

Listning 2022

Gotlandsbolagets A-aktier respektive B-aktier handlas sedan den 7 december 2022 på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Bakgrunden till noteringen var att bolagets styrelse gjorde bedömningen att en notering på Nasdaq First North skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för bolagets aktieägare genom en underlättad handel och ett ökat intresse för bolaget och dess verksamhet från analytiker, allmänhet, institutionella investerare och andra intressenter.

Vidare bedöms noteringen på Nasdaq First North utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbetspartners samt vid rekrytering av ny personal, samt skapa förutsättningar för att Gotlandsbolaget ska fortsätta vara ett bolag för gotlänningar och övriga med intresse av att utveckla besöksnäringen på ön.

Aktieägare i Gotlandsbolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på Nasdaq First North.

gotlandsbolaget-karin-bill-people-b
Karin Bill
Kommunikationsansvarig
0498 20 10 60