Skip to content
Icke-regulatoriskt

Första handelsdag för Gotlandsbolaget på Nasdaq First North Growth Market

Från och med idag, den 7 december 2022 handlas Gotlandsbolagets aktier (Rederiaktiebolaget Gotland (publ)) på Nasdaq First North Growth Market. Gotlandsbolaget grundades 1865 och är Sveriges äldsta passagerarrederi. Bolaget har en långsiktig och ambitiös tillväxtstrategi inom passagerar- och godstrafik samt hotell- och fastighetsutveckling.

Gotlandsbolaget består av flera verksamhetsområden, som alla verkar för att bidra till att skapa levande samhällen där människor kan mötas, bo och verka. Bolaget äger och chartrar en fartygsflotta inom passagerar- och godstrafik vars största verksamhet är Destination Gotland som driver de dagliga färjelinjerna mellan Gotland och fastlandet. Genom Hansa Destinations drivs också en frakt- och passagerarlinje mellan Nynäshamn och Rostock.

Vi är mycket glada och stolta att idag notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Det ger bättre förutsättningar för befintliga och nya aktieägare att ta del av det värdeskapande vi bidrar med på Gotland och andra platser”, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget.

Inom koncernen finns även verksamheten Gotland Hotels & Properties som bedriver hotell- och fastighetsutveckling på Gotland. Under de senaste åren har Gotlandsbolaget utvecklats genom att bredda och växa de olika verksamheterna.

Vi arbetar aktivt för att Gotland ska vara en attraktiv plats att besöka, bo, leva och verka på. Under de senaste åren har vi bland annat investerat i två nya anläggningar – ett utvecklingsområde på öns östra sida, och ett markförvärv i Gustavsvik på den västra sidan, där vi redan bedriver en semesteranläggning”, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget.

Med fokus på klimatomställningen av passagerar- och godstrafiken investerar Gotlandsbolaget, genom verksamheten Gotland Tech Development, i utvecklingen av nya fartyg, ny infrastruktur och klimatsmarta tekniska lösningar. Givet detta fokus har Gotlandsbolaget under 2022 avyttrat stora delar av verksamheten inom tanksjöfart, samt avvecklat engagemanget inom reparationsvarv.

Vi har alltid legat långt framme inom teknikutvecklingen och satsar nu på nästa generations fartyg, vår Horizonserie som består av två vätgasdrivna fartygskoncept som vi utvecklat under 2021 och 2022. De lägger grunden för att kunna skapa framtidens fossilfria resor. Senast 2030 planerar vi att ha nästa generations fartyg i trafik för Gotlandstrafiken, och att minska koldioxidutsläppen med 70 procent”, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget.

I Gotlandsbolaget ingår även företaget Gotland Capital Management som bedriver kapitalförvaltning av bolagets likvida medel i syfte att säkerställa koncernens förmåga att investera och utveckla nya fartyg.

Rådgivare

FNCA Sweden AB har utsetts till Bolagets Certified Adviser.

Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Noteringen.