Skip to content

Styrelse

gotlandsbolaget-Ann-Marie-astrom-people

Ann-Marie Åström

Styrelseordförande
gotlandsbolaget-Ann-Marie-astrom-people

Ann-Marie Åström

Styrelseordförande

Född: 1965

Styrelseledamot sedan: 1991
Styrelseordförande sedan: 2018

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Jur.kand. från Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ljugarn Holding AB och Trojaborg Holding AB. Styrelseledamot i Assuranceforeningen SKULD A/S, Ekerö Holding AB, SKULD Mutual P&I Association (Bermuda) och Trojaborg Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Björkviks Havsbad AB. Medlem i Executive Committee i Intertanko.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Consilium Aktiebolag, Förvaltnings Aktiebolaget Norderstrand, Hafnia Management A/S, Köpenhamn och Skärgårdsbolaget 1 AB.

Aktieinnehav i bolaget: 1 422 548 A-aktier och 110 320 B-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

 

gotlandsbolaget-Bjorn-Nilsson-people

Björn Nilsson

Styrelseledamot (vice styrelseordförande)
gotlandsbolaget-Bjorn-Nilsson-people

Björn Nilsson

Styrelseledamot (vice styrelseordförande)

Född: 1964

Styrelseledamot sedan: 1990
Vice styrelseordförande sedan: 2018

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Bachelor of Economics från Columbia University och officersutbildning från Kungliga Sjökrigsskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Benrock Capital Management AB, Trojaborg Aktiebolag och Viking Spirit AB. Styrelseledamot i Aquation Invest AB, Ljugarn Holding AB och Trojaborg Holding AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Arlandastad Group AB (publ).

Aktieinnehav i bolaget: 1 422 548 A-aktier och 110 320 B-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

gotlandsbolaget-Erik-D-NIlsson-people

Eric D. Nilsson

Styrelseledamot (hedersordförande)
gotlandsbolaget-Erik-D-NIlsson-people

Eric D. Nilsson

Styrelseledamot (hedersordförande)

Född: 1927

Styrelseledamot: 1970-1989 och sedan 2012
Hedersordförande: sedan 1989

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Studier vid Frans Schartaus Handelsinstitut och London School of Economics.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Gotland Marin AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.

Aktieinnehav i bolaget: 1 422 548 A-aktier och 110 320 B-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

carl-johan-hagman-gotlandsbolaget-board-image

Carl-Johan Hagman

Styrelseledamot
carl-johan-hagman-gotlandsbolaget-board-image

Carl-Johan Hagman

Styrelseledamot

Född: 1966

Styrelseledamot sedan: 2023.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Jur kand från Lunds och Oslo Universitet, Kapten i Flottans reserv.

Övriga uppdrag: VD NYK Group Europe, styrelseledamot i Nefab AB, Gard AS och Mercy Ships Sverige.

Aktieinnehav: Inget.

gotlandsbolaget-Lars-Wedenborn-people

Lars Wedenborn

Styrelseledamot
gotlandsbolaget-Lars-Wedenborn-people

Lars Wedenborn

Styrelseledamot

Född: 1958

Styrelseledamot sedan: 2021

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Ekonomexamen från Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AMF Tjänstepension AB och Nyvik Group AB. Styrelseledamot i Djupvik Holding AB, Höganäs Aktiebolag, Höganäs Holding AB, IPCO AB, LAWED Invest AB, Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag och tbd30 AB. Styrelsesuppleant i Bovra Technologies AB, Nyvik Investments AB och Nyvik Ventures AB samt senior advisor i FAM AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Djupvik Holding AB och Nasdaq Nordic Ltd. Styrelseledamot och verkställande direktör i FAM AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget SKF, Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, AB Nya Grand Hôtel (fram till och med 2016), Nefab Aktiebolag, Nefab Group AB, Nefab Holding AB och Nefab Packaging AB och WD-Invest AB. Styrelsesuppleant i EnBW Sverige Vind AB, IPCO AB, IPCO Group AB, IPCO Holding AB, IPCO Treasury AB och The Sparrow Hotel AB.

Aktieinnehav i bolaget: 100 B-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

gotlandsbolaget-Jonas-aman-people

Jonas Åman

Styrelseledamot
gotlandsbolaget-Jonas-aman-people

Jonas Åman

Styrelseledamot

Född: 1964

Styrelseledamot sedan: 2004

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Ekonomexamen från Lunds universitet och Master of Science in Shipping, Trade and Finance från City University Business School, London.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Berskau AS, Drammen Omsorgseiendom Invest AS, Pilos AS, Pilos Omsorgseiendom AS och Åssiden Omsorgsboliger AS. Styrelseledamot i MJE AS. Styrelsesuppleant i Katrineholm Lövåsen 3:1 AB, Kil Lersäter 1:411 AB, Linköping Mejseln 1 AB, Rullstensåsen AB, Svenska Stålbyggen ETA AB, Svenska Stålbyggen Falköping AB, Svenska Stålbyggen Invest AB och Svenska Stålbyggen Mälardalen AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Dolomiten 1 AB, Naftoil Fastighets AB, Peter Åman Holding 2 AB, SBB Gränby AB, SBB Gränby 2 AB, SBB Haken AB, SBB Murteglet AB, SBB Svenska Vårdbyggen Roslags Näsby AB, SBB Vårdbyggen Mariestad AB, SBB Vårdbyggen Nässjö AB, SBB Vårdbyggen Strömsbro AB, SBB Vårdbyggen Tenstaterassen AB, Sköns Bostäder AB, Svenska Bostadsbyggen AB, Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB och Svenska Stålbyggen Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget: 93 812 A-aktier och 163 218 B-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

gotlandsbolaget-Annelie-Hamberg-people

Annelie Hamberg

Styrelseledamot (arbetstagarledamot)
gotlandsbolaget-Annelie-Hamberg-people

Annelie Hamberg

Styrelseledamot (arbetstagarledamot)

Född: 1978

Styrelseledamot sedan: 2010

Utbildning: Sjökaptensexamen från Kalmar högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ideella föreningen Sjöbefälsföreningen och Ideella föreningen Sjöbefälsföreningen – Offentliganställda (SBF-O) med firma Sjöbefälsföreningen.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.

Aktieinnehav i bolaget: 1 950 A-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

gotlandsbolaget-Peter-Skoglund-people

Peter Skoglund

Styrelseledamot (arbetstagarledamot)
gotlandsbolaget-Peter-Skoglund-people

Peter Skoglund

Styrelseledamot (arbetstagarledamot)

Född: 1964

Styrelseledamot sedan: 2005

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sjöfolkets Fastighets Aktiebolag och Sjöfolkets Fastighet Stigberget 34:13 AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Sjöfolkets Fastighets Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.

gotlandsbolaget-Helen-Nordin-people

Helen Nordin

Styrelsesuppleant (arbetstagarsuppleant)
gotlandsbolaget-Helen-Nordin-people

Helen Nordin

Styrelsesuppleant (arbetstagarsuppleant)

Född: 1990

Styrelsesuppleant sedan: 2022

Utbildning: Sjöingenjörsexamen från Linnéuniversitetet.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.

Aktieinnehav i bolaget: Inget.