Skip to content

Aktiekapital

I tabellen nedan anges förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget samt aktiernas kvotvärde sedan 1982, då bolaget noterades på Stockholms Fondbörs.

År Händelse Antal aktier Aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK/aktie)
Förändring Totalt Förändring Totalt

1983

Fondemission/split

+210 000

630 000

+2 100 000

6 300 000

10

1989

Split 10/1

+5 670 000

6 300 000

0

6 300 000

1

1998

Aktieinlösen

-860 304

5 439 696

-860 304

5 439 696

1

1999

Aktieinlösen

-1 029 524

4 410 172

-1 029 524

4 410 172

1

2002

Nedsättning (återköp)

-410 172

4 000 000

-410 172

4 000 000

1

2003

Nedsättning (återköp)

-153 388

3 846 612

-153 388

3 846 612

1

2004

Nedsättning (aktieinlösen)

-92 195

3 754 417

-92 195

3 754 417

1

2005

Nedsättning (återköp)

-384 661

3 369 756

-384 661

3 369 756

1

2005

Nedsättning (aktieinlösen)

-600 000

2 769 756

-600 000

2 769 756

1

2011

Aktieinlösen/fondemission

-269 756

2 500 000

+7 220

2 776 976

1,1107904