Skip to content

Mission, vision och syfte

I snart 160 år har Gotlandsbolaget bedrivit passagerar- och godstrafik till och från Gotland samtidigt som Bolaget utvecklat verksamheten till att också omfatta sjöfarts-, destinations- och fastighetsutveckling både på och utanför Gotland.

Koncernens mission

Med Gotland som bas, skapar Gotlandsbolaget framtidens maritima transporter och besöksnäring.

Koncernens vision

Gotlandsbolagets vision är att bidra till levande samhällen där människor kan mötas, bo och verka. Möjligheten att resa för att möta andra människor, att transportera gods och skapa upplevelser är grunden för att utveckla destinationer och samhällen.

Koncernens syfte

Gotlandsbolaget banar väg för framtidens transporter och levande samhällen.

Med en öppenhet för nya idéer, sätt att arbeta och samverka, vill Gotlandsbolaget göra ett bestående avtryck och skapa rätt förutsättningar för att möta framtiden.

Bolaget vill göra bestående avtryck, och skapa förutsättningar för att kunna möta framtidens behov och utmaningar. Därför arbetar Gotlandsbolaget aktivt för sjöfartens omställning inklusive utveckling av nya tekniker. Bolaget driver utvecklingen av destinationer med fler besöksmål, och bidrar till att skapa nya möjligheter för människor att mötas. Bolaget är med och utvecklar näringslivet genom handel och transport. På så sätt kan Gotlandsbolaget bana väg för ett bättre samhälle.

Gotlandsbolaget drivs av att se möjligheter och investera i lösningar som för bolaget framåt, som bidrar till den viktiga omställningen i samhället och som utgår från människans behov och villkoren för miljön och klimatet. Det kräver nya bränslen, nya transporter och nya vägar för samarbete och teknikutveckling. Allt tar sin utgångspunkt i fossilfria och klimatneutrala lösningar, oavsett om det gäller resor, frakt eller nya mötesplatser.