Skip to content

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland kallas till årsstämma i Kongresshallen Wisby Strand i Visby, tisdagen den 11 juni, kl. 11.00.

Pressmeddelanden

Årsredovisning 2023

Årsredovisningen för 2023 publicerades 13 maj, 2024.

  • Intäkter exklusive reavinst 2022, Mkr
    2919
  • Rörelseresultat 2022, Mkr
    -129
  • Antal affärsområden
    6

Om oss

Gotlandsbolaget är navet som genom våra verksamheter banar väg för levande samhällen och framtidens sjöfart. Vi har ett långsiktigt perspektiv och tar stort ansvar för att våra investeringar ska göra skillnad, för vår miljö, våra kunder, våra medarbetare och ägare. Vi är idag en av Gotlands största arbetsgivare.