Skip to content

Vår vision är att skapa levande samhällen där människor kan mötas, bo och verka. I snart 160 år har vi banat väg för Gotland, både som destination och plats att leva på. Med ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss förbinder vi Gotland med fastlandet. Under åren har vi utökat våra verksamhetsområden, som idag innefattar ägande och drift av både fartyg och boendeanläggningar, samt även resetjänster, fastighets- och teknikutveckling.

Vi investerar i lösningar som bidrar till levande samhällen på de platser där vi verkar. Detta kräver ny energi, nya transporter, nya sätt att utveckla boendeanläggningar och nya vägar för samarbete och teknikutveckling. Med våra verksamheter och medarbetare gör vi det möjligt.

Bokslutskommuniké 2023

Gotlandsbolaget publicerade sin bokslutskommuniké för 2023 den 20 mars 2024.

Webcast: kl. 09:00 samma dag

  • Intäkter exklusive reavinst 2022, Mkr
    2919
  • Rörelseresultat 2022, Mkr
    -129
  • Antal affärsområden
    6

Om oss

Gotlandsbolaget är navet som genom våra verksamheter banar väg för levande samhällen och framtidens sjöfart. Vi har ett långsiktigt perspektiv och tar stort ansvar för att våra investeringar ska göra skillnad, för vår miljö, våra kunder, våra medarbetare och ägare. Vi är idag en av Gotlands största arbetsgivare.