Skip to content

Aktien

Rederi AB Gotlands (Gotlandsbolaget) aktier handlades på Stockholmsbörsen mellan 1982 och 2004. Vid en extra bolagsstämma den 11 november 2003 fattades beslut om att avregistrera bolagets två aktieslag från Stockholmsbörsens O-lista, vilket skedde per den 19 mars 2004.

Från och med den 22 mars 2004 sker handeln i Gotlandsbolagets aktier på ”Mäkleri i onoterade aktier”, som Mangold Fondkommission tillhandahåller. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn. Tryck på länken nedan för att komma till Mangolds hemsida och få mer information om handeln med Rederi AB Gotlands aktie.

Länk: http://www.mangold.se

 

Omvandling av A-aktier till B-aktier

Aktieägare som önskar omvandla A-aktier till B-aktier ombeds anmäla detta genom att insända en ifylld och signerad blankett till adressen nedan. Du hittar blanketten här: Omvandling av A-aktier till B-aktier.

Vänligen notera att aktieägare vars innehav förvaras på en depå måste kontakta sin bank/förvaltare gällande överföringen av A-aktierna.

Anmälan om omvandling är bindande och kan inte återkallas eller avbrytas.

Anmälan ska undertecknas och skickas till:
Rederi AB Gotland
Att: Styrelsen
Box 1104
621 22 Visby

Eftersom vi behöver undertecknad anmälan i original går det inte att skicka anmälan med e-post.

Detaljerad information finns på anmälningssedeln.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med konverteringen. För frågor till emissionsinstitutet vänligen kontakta emissioner@mangold.se.