Skip to content

Ägarstruktur

# Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
1 Trojaborg AB och Eric D, Nilsson och familj 1 422 548 110 320 1 532 868 61,3% 76,2%
2 Svenska Stålbyggen Invest AB (Jonas Åman) 93 812 163 218 257 030 10,3% 5,9%
3 TJ Gruppen AB och familj 96 029 20 254 116 283 4,7% 5,2%
4 Johan Thorell och bolag 18 737 98 407 117 144 4,7% 1,5%
5 Mats Johansson 10 361 23 858 34 219 1,4% 0,7%
6 Stiftelsen Mjölkdroppen 9 650 19 300 28 950 1,2% 0,6%
8 Sällskapet DBW 5 000 9 100 14 100 0,6% 0,3%
9 Jerry Martinger 5 600 2 758 8 358 0,3% 0,3%
10 Birgitta Wiman 5 100 400 5 500 0,2% 0,3%
  Investment AB Spiltan 4 004 7122 11 126 0,4% 0,3%
Summa 10 största aktieägarna 1 670 841 454 737 2 125 578 85,1% 91,3%
Övriga   140 852 233 570 374 422 14,9 8,7
Totalt   1 811 693 688 307 2 500 000 100,0% 100,0%
             
Största aktieägarna per den 31 december 2022