Skip to content

Ägarstruktur

# Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
1 Trojaborg AB och Eric D, Nilsson och familj 1 422 548 110 320 1 532 868 61,3% 76,2%
2 Svenska Stålbyggen Invest AB (Jonas Åman) 86 980 152 450 239 430 9,6% 5,4%
3 TJ Gruppen AB och familj 95 967 20 245 116 212 4,6% 5,2%
4 Johan Thorell och bolag 18 747 98 403 117 150 4,7% 1,5%
5 Mats Johansson 10 360 23 832 34 192 1,4% 0,7%
6 Stiftelsen Mjölkdroppen 9 650 19 300 28 950 1,2% 0,6%
7 Magnus Wiman och bolag 6 832 10 830 17 662 0,7% 0,4%
8 Sällskapet DBW 5 000 9 100 14 100 0,6% 0,3%
9 Jerry Martinger 5 600 2 758 8 358 0,3% 0,3%
10 Brigitta Wiman 5 100 400 5 500 0,2% 0,3%
Summa 10 största aktieägarna 1 666 784 447 638 2 114 422 84,6% 90,9%
Övriga 144 909 240 669 385 578 15,4% 9,0%
Totalt 1 811 693 688 307 2 500 000 100,0% 100,0%
             
Källa: Bolagsbeskrivning 2022