Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget har formellt ansökt om notering på First North och första dag för handel planeras till 7 december 2022

Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) har meddelat att Rederiaktiebolaget Gotland (”Gotlandsbolaget” eller ”Bolaget”) uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market (”First North”), med sedvanliga villkor. Gotlandsbolaget har idag lämnat in sin slutliga ansökan om upptagande till handel (”Notering”) på First North.

Gotlandsbolaget har tidigare meddelat att en notering på First North förbereds, med avsikten att äga rum före utgången av 2022. Nasdaq har nu genomfört en granskning av Bolaget, och meddelat att Gotlandsbolaget uppfyller noteringskraven för First North. Nasdaq har i bedömningen, som är förenad med sedvanliga villkor, meddelat att en slutlig ansökan från Gotlandsbolaget om notering på First North kommer att godkännas, förutsatt att de utestående villkoren uppfylls.

Gotlandsbolaget har lämnat in en ansökan och planerar för att handel med dess aktier på First North ska inledas den 7 december 2022. Inget erbjudande eller försäljning av Bolagets A-aktier eller B-aktier kommer att ske i samband med Noteringen.

Inför noteringen kommer Gotlandsbolaget att publicera en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med de regler som gäller för First North. Bolagsbeskrivningen innehåller såväl finansiell som legal information om Bolaget och dess aktier. Bolagsbeskrivningen avses publiceras den 2 december på denna länk: https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/listning-2022/

”Vi har arbetat intensivt med processen under hösten, och är stolta att vi nu närmar oss målet. Gotlandsbolaget är inne i en mycket spännande period, och Nasdaq som handelsplats kommer att underlätta för aktieägarna att ta del av vår utveckling.” kommenterar Håkan Johansson, VD på Gotlandsbolaget.

Håkan Johansson fortsätter:

”Gotlandsbolaget är med sina nästan 160 år Sveriges äldsta passagerarrederi och vi är inne i en fas där vi tar rygg på vår historia, men har höga ambitioner för vår framtida utveckling. Därför känns det idag extra roligt att ha lämnat in den formella ansökan till Nasdaq.”

Rådgivare

FNCA Sweden AB har utsetts till Bolagets Certified Adviser.

Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Noteringen.