Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Rederiaktiebolaget Gotlands 154:e verksamhetsår 

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 270 Mkr (508)
  • Rörelseresultatet uppgick till 332 Mkr (551)
  • Resultat efter skatt uppgick till 208 Mkr (324)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,40 kr (7,00)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB bedriver hotellverksamhet och i Stockholms Reparationsvarv AB utförs reparation och underhåll av fartyg. Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av sjötrafiken i Stockholms skärgård.