Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2021

2021 var på många sätt ett spännande år för Rederi AB Gotland, där vi både utvecklade den befintliga verksamheten och startade upp flera nya. Även om det gångna året var ett av de mest intensiva och händelserika i bolagets 157-åriga historia, började 2022 än mer dramatiskt.

Rysslands invasion av Ukraina har ställt om världspolitiken och påverkar oss alla. Den stora humanitära katastrof det innebär för miljontals människor som behöver lämna sina hem gör att vi alla behöver dra vårt strå till stacken för att hjälpa och stötta där vi kan. Från Rederi AB Gotland har vi bistått med fria resor för de på flykt och fri frakt av förnödenheter.

Samtidigt sätter den rådande situationen fingret på den viktiga roll som trafiken till och från Gotland spelar för försörjningen av vår ö. Snabba och tillförlitliga transporter är nyckeln till att skapa en säker och attraktiv plats som det går att bo, leva och verka på året runt. I takt med att trafiken har utvecklats har också intresset för att resa till och från Gotland ökat. Gotland som destination står starkt på den svenska kartan, och på många sätt har vi återhämtat oss från de värsta pandemimånaderna. Sommaren 2021 blev till och med något av en rekordsommar för den gotländska besöksnäringen. Men precis som alla verksamheter har vi också påverkats av covid-19 med smittspridning och restriktioner.

Tack vare en god anpassningsförmåga, erfarenhet och beredskap har vi kunnat hantera det osäkra läget och stärkt vår gemensamma förmåga att arbeta över och mellan verksamhetsgränserna. Det är ett arbete som hjälper till att bygga, utveckla och stärka det gotländska samhället, och vår verksamhet.

Runt om i olika branscher ser vi stora förändringar och teknikskiften som ligger till grund för omställningen mot mer klimatsmarta verksamheter. Teknikutvecklingen går i en takt som få hade kunnat förutspå. Vår ambition är att ständigt ligga i framkant för att utveckla maritima transporter och bidra till bättre och mer hållbara samhällen där vi verkar. Det är ett arbete som vi varit pådrivande i sedan 90-talet och som accelereras med Gotland Tech Development. En verksamhet som ingår i projektsamarbeten för att ställa om sjöfarten och vara med i framtagandet av nya energi- och bränslelösningar. I slutet av året nådde vi en milstolpe när vi kunde presentera vårt nya konceptfartyg, Gotland Horizon – vår syn på hur det går att skapa en fossilfri resa.

Gotland Horizon blir Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg för både resenärer och godstrafik. Tack vare en teknik där vi kombinerar gasturbiner med ångturbiner kommer trafiken till och från Gotland kunna fortsätta med samma hastighet och service som idag, med vatten som enda utsläpp. Det som för många år sedan ansågs omöjligt, är snart verklighet. Ambitionen är nämligen att fartyget ska kunna beställas redan 2025, för att kunna användas i Destination Gotlands trafik senast 2030.

I slutet av sommaren lanserade vi också vår nya färjelinje, Hansa Destinations. Linjen, som transporterar både gods och passagerare mellan Nynäshamn i Sverige och Rostock i Tyskland, är en del av vår satsning för överflyttning av gods från land till hav, ett initiativ som också stöttas av Sveriges regering med ekobonus. Uppstarten av den nya linjen innebar ett omfattande arbete. Vår förmåga att lansera en ny linje, med god kvalitet på service och hög kundnöjdhet, parallellt med att vi hanterade större volymer än någonsin i Gotlandstrafiken, är ett gott betyg till vår organisation.

Vi är Sveriges äldsta passagerarrederi, och har varit verksamma sedan 1865. Sedan dess har vi på ett säkert och tryggt sätt försett Gotland med såväl nödvändiga varor som överfarter. Genom olika världshändelser och utmanande situationer har vi alltid levererat. Och jag är övertygad om att det är vår erfarenhet och stabilitet som gör det möjligt att fortsätta leverera och utvecklas.

Avslutningsvis vill jag uttrycka ett stort och varmt tack till våra medarbetare i alla våra verksamheter. Under det gångna året har vi tillsammans visat att vi med gemensamma ansträngningar kan utföra stordåd. Trots de utmaningar som Europa nu står inför, ser jag med stor tillförsikt på framtiden och vad vi kan åstadkomma framåt.

Håkan Johansson,
vd Rederi AB Gotland