Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2020

Att ta ansvar för långsiktig försörjning av Gotland och möjliggöra för säkra och trygga överfarter, har varit en röd tråd under ett år som präglats av en global pandemi.

Vi är vana att kunna planera vår verksamhet med god framförhållning. Under 2020 gällde plötsligt nya spelregler. Rederi AB Gotland och våra dotterbolag ställdes inför en historisk utmaning när en global pandemi slog till. Med en god anpassningsförmåga och möjligheten att arbeta utifrån olika scenarier fortsatte vi att utveckla bolagen vidare, trots en ny nivå av osäkerhet. Det är otroligt imponerande att se hur alla medarbetare ställt upp och hanterat ett både annorlunda och krävande år.

Ett exempel på vår omställningsförmåga var hur vi klarade utchartringen av två av de fartyg som inte används för Gotlandstrafiken under lågsäsong. Under hösten 2020 stod det klart att M/S Visby och M/S Drotten chartras ut till ett av Europas största rederier, DFDS, för att trafikera en ny direktlinje mellan Frankrike – Irland. Det nya kontraktet med DFDS visar på ett stort förtroende för oss som operatör och för vår förmåga att bemanna. Vi har ett gott anseende som pålitliga, trygga och professionella. Och ett allt starkare rykte på hållbarhetssidan.

Året präglades även av förberedande arbete med två potentiella utvecklingsprojekt. Som ett av två rederier fick vi möjligheten att lämna anbud på ett nybyggnadsprojekt till kanadensiska Marine Atlantic. Det bygger vidare på lärdomar från våra byggen av fartyg drivna på naturgas (LNG), där vi utvecklat vår fartygsdesign för mer hållbar trafik. Under 2021 utvärderar vi även möjligheterna för en ny färjelinje, under arbetsnamnet Hansalinjen, mellan Nynäshamn och Tyskland. Den skulle göra det möjligt att flytta mer gods mellan kontinenten och Sverige längs sjövägen, vilket minskar klimatavtrycket.

Det gångna året har varit utmanande, och det märks även i det ekonomiska resultatet. Samtidigt har vi tagit flera steg mot ett mer framgångsrikt rederi med fokus på att skapa en mer hållbar sjöfart. Inför kommande år står fortsatta investeringar i klimatomställningen i fokus. Destination Gotland har lanserat sin färdplan för att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och som första stora färjerederi börjat med storskalig inblandning av biogas.

Vår affärsidé är att designa, utveckla och investera i nya fartyg för att utveckla sjöfarten, både i vårt närområde och internationellt. Att bygga för framtiden och att se till hela öns utveckling är en del av vårt DNA och under alla år har vi arbetat för att Gotland ska vara Sveriges bästa och mest hållbara plats att leva, bo och verka på.

Konkret innebär det att vi bygger fartyg och driver trafik som använder modern, ny teknik för att bidra till att minska utsläppen, med Gotland som bas. Med två nya dotterbolag skapar vi också ett helt nytt sätt för oss att arbeta och investera. Det första, Gotland Tech Development, ger oss möjlighet att utveckla ny teknik, testa hållbara innovationer och bidra till ett mer hållbart Gotland, och med det andra, Gotland Capital Management, skapar vi nya investerings- och kapitalförvaltningsmöjligheter. Företagen kommer att få en central roll för utvecklingen av Rederi AB Gotlands verksamhet framåt.

Jag vill avsluta med att återigen uttrycka ett stort och varmt tack till alla våra medarbetare, i alla dotterbolag, för otroligt fina insatser under det gångna året. Det gotländska samhället kan lita på att vi alltid har ett långsiktigt perspektiv. För oss är det Gotland först!

Håkan Johansson,
verkställande direktör