Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2017

Under sommaren 2017 sjösattes även den andra LNG-färjan M/S Thjelvar som, liksom det första fartyget M/S Visborg, byggs på GSI-varvet i Kina. Nybyggnadsprojektet har pågått sedan 2014 och det första fartyget planeras sättas i trafik under året. Fartygets inträde kommer innebära lägre utsläpp och mindre miljöpåverkan och är den viktigaste byggstenen för en hållbar tillväxt på Gotland.

Under byggtiden har Destination Gotland två fartygskoncept som överlappar varandra. Det innebär att kapaciteten upprätthålls på en högre nivå än vad avtalet med Trafikverket kräver. Till exempel innebär de befintliga fartygens turlista för sommartrafiken 2018 att Destination Gotland erbjuder upp till 23 920 passagerare per dygn möjligheten att resa, vilket för högsäsongsdygn är upp till 30 % mer än anbudet som avtalet baserar sig på. Som uppmärksammats och inte ovanligt i sådana omfattande projekt finns en risk för försenad leverans men för vår del utan att kapaciteten i Gotlandstrafiken drabbas.

Under året reste fler än någonsin med Destination Gotland och jämfört med 2016 och den volym som reste även med det konkurrerande rederiet var totalt utfall på helår för sammanlagd färjetrafiken marginell minskning med 1,3 % medan utfallet i juli månad, då efterfrågan är som störst, tvärtom visade en ökning i antal passagerare. Under 2018 satsar Destination Gotland ytterligare och utvidgar turlistan med fler turer och tidigarelagd säsongspremiär på linjen Västervik-Visby.

Under hösten och vintern har ett omfattande strategiplanearbete genomförts som tar sikte på nästa upphandling av Gotlandstrafiken för att säkerställa vår konkurrenskraft och investeringsförmåga i nästa generation fartyg. Arbetet har inneburit en tydligare inriktning mot bolagets kärnverksamhet, vilket är naturligt med tanke på de investeringar i nya fartyg som pågår. Det innebär även att bolaget kommer inrikta sig i mindre utsträckning på områden utanför Gotlandstrafiken.

På produkttanksidan har marknaden varit fortsatt svag under året beroende på hög tillgång på fartyg. Efterfrågan på laster med raffinerade oljeprodukter ökar men väntas inte få genomslag på intjäning under närmaste tiden genom högt utbud av tonnage.

I skärgårdstrafiken valde Stockholms Läns Landsting att säga upp det tidigare interimsavtalet då villkoren inte var hållbara. Ett nytt interimsavtal är ingånget som gäller under 2018 samtidigt som ny upphandling skall genomföras.

Med ökade volymer och nytt fartyg på väg in är det ett mycket spännande år vi har framför oss där grunden läggs för en hållbar tillväxt på Gotland.

Ett varmt tack till alla medarbetare och aktieägare för det gångna året!