Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2016

Den 18 november 2016 sjösattes enligt plan bolagets största investering någonsin. Det nya LNG-drivna passagerarfartyget kommer att höja kapaciteten i Gotlandstrafiken med 50 procent vad gäller godsbärande bildäck, vilket är den viktigaste delen för att fortsätta skapa tillväxt inom det gotländska näringslivet. Samtidigt kommer utökningen av fartygsflottan ge möjligheter att fortsätta utveckla Gotland som destination, vilket under sommaren 2017 exemplifieras med en ny linje mellan Visby och Västervik där HSC Gotlandia, det äldre av de två mindre snabbfärjorna, kommer att gå i trafik. Utgångspunkten för vår fartygsinvestering är Destination Gotlands målsättning att nå två miljoner passagerare per år inom en tioårsperiod, tillika en förutsättning för regional tillväxt.

Inför leverans av det nya fartyget arbetar Destination Gotland med att utveckla sitt utbud. Nya tjänster som lanserats är till exempel ett nytt lojalitetsprogram med ”Min Destination”, en ny webbportal med digitala tjänster ombord i ”DG Ombord” och en ny plattform för paketresor till Gotland med ”Kulturens Ö”. Även förbättringar i de befintliga fartygen såsom investeringar i ny inredning har gjorts. Sommaren 2016 reste fler passagerare med båt till och från Visby än tidigare. Tillsammans med det konkurrerande rederiet var ökningen under juni-augusti 11 procent jämfört med föregående år. Konkurrentens snittbeläggning i juli månad var 550 passagerare per utförd tur, vilket visar att Destination Gotland med en kapacitet på upp till 23 920 passagerare per dygn, enbart med de befintliga fartygen har förutsättningar att möta efterfrågan och driva tillväxt.

För Gotland Tankers inleddes året med en fortsatt god marknad i nivå med 2015 för att efter halvårsskiftet vika ner till väsentligt lägre nivåer. Många nybyggda fartyg inom produkttank har blivit och skall bli levererade under året, varför intjäningspotentialen är osäker.

Skärgårdstrafiken kan bli en intressant breddning av koncernens verksamhet. Förutsättningarna för detta kan dock bedömas först
efter att upphandlingen gjorts om.

2016 var ett händelserikt år, vilket börjat bli en vana om vi ser utvecklingen under några år bakåt i tiden. Genom förvärv och tillväxt har koncernens operativa verksamheter ökat i omfattning motsvarande runt 50 procent. Med investeringarna i LNG-färjorna kommer koncernens balansräkning expandera i motsvarande nivå. Den stora utmaningen framåt är att säkerställa att lönsamheten i alla verksamheter utvecklas på liknande sätt.

Ett varmt tack till alla medarbetare och aktieägare för det gångna året!

Urban Bäckström, Ordförande

Håkan Johansson, Verkställande direktör