Skip to content
Illustration 1 av konceptfartyget Hydrocat
Icke-regulatoriskt

Världens första storskaliga vätgasdrivna katamaran – Gotland Hydrocat

Gotlandsbolaget lanserar idag konceptfartyget Gotland Hydrocat, världens första storskaliga, snabbgående katamaran med fossilfri vätgasdrift. Med fartyget i trafik från 2030, minskas avståndet mellan Gotland och fastlandet ytterligare och överfartstiden sänks till under tre timmar. Fartyget är det andra fartyget i Gotlandsbolagets Horizonserie.

Horizonserien bygger på snabbgående passagerar- och fraktfartyg och lanserades som konceptmodell under 2021 med Gotland Horizon i spetsen. Både Gotland Hydrocat och Gotland Horizon utvecklas för att minimera utsläppen från sjöfarten. De två fartygsmodellerna kommer kunna erbjuda ännu snabbare, flexiblare och mer hållbara resor till och från Gotland.

– Vi tycker inte Gotland ska behöva välja mellan överfartstid och klimatnytta. Därför utvecklar vi nu nästa generations fartyg – Horizonserien – som genom ny teknik kommer möjliggöra en ännu bättre service och kapacitet samtidigt som utsläppen minskar markant, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget.

– Det känns väldigt bra att vi nu har två konceptfartyg för vår framtida fartygsflotta som för Gotland ännu närmre fastlandet samtidigt som vi drastiskt kan minska våra utsläpp, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

Gotlandsbolaget har som mål att Gotlandstrafiken ska vara klimatneutral senast 2045. Ett av de viktigaste initiativen för att nå målet om en klimatneutral Gotlandstrafik – Destination Zero – är utvecklingen av nästa generations fartyg.

– Horizonserien är vårt enskilt viktigaste initiativ för att minska avtrycket från sjöfarten. Vi har en lång tradition av att utnyttja den senaste tekniken och ständigt modernisera vår fartygsflotta, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget.

Fartygen är designade för att drivas av fossilfri vätgas vars primära utsläpp är vattenånga. Båda fartygen har dock en så kallad multifuel-lösning vilket innebär att med en relativt enkel anpassning kan fartygen drivas av andra fossilfria drivmedel.

Arbetet med att utveckla all nödvändig teknik pågår och ambitionen är att Gotland Hydrocat ska kunna beställas senast 2025 för att tas i trafik senast 2030. Modellen och designen för Gotland Hydrocat är framtagen av Gotlandsbolaget i samarbete med Austal, ett av världens ledande varv för konstruktion och byggande av katamaraner.

Läs mer om projektet på: gotlandhorizon.se