Skip to content
Regulatoriskt

Offentliggörande av årsredovisning

Gotlandsbolaget meddelar att årsredovisning för 2022 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/