Skip to content
Icke-regulatoriskt

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till års- stämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 28 maj 2013, kl. 11.00.

Ladda ner kallelse i PDF-format »