Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotlandsbolaget planerar försäljning av tre tankfartyg

Gotlandsbolaget har inlett en process att sälja fartygen M/T Gotland Aliya, M/T Gotland Sofia samt M/T Gotland Marieann. Diskussioner med möjliga köpare pågår.

En försäljning kan representera ett försäljningsvärde på cirka 55-57 musd.

Gotlandsbolaget har tidigare informerat om försäljning av M/S Valentine samt planer på att avyttra M/T Gotland Carolina.