Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotlandsbolaget planerar försäljning av M/T Gotland Carolina

25 augusti 2022

Gotlandsbolaget har inlett en process med mål att sälja fartyget M/T Gotland Carolina.
Diskussioner med möjliga köpare pågår.

Om transaktionen materialiseras skulle detta kunna representera ett försäljningsvärde på cirka 18,0-18,5 MUSD.

För mer information, kontakta:

Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget
Epost: hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon: +46 498 20 18 30

Karin Bill, kommunikationsansvarig Gotlandsbolaget
Epost: karin.bill@gotlandsbolaget.se
Telefon: +46 70 341 46 51