Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotlandsbolaget och H2 Green Steel samarbetar om grön vätgas till sjöfarten

H2 Green Steel (H2GS) och Gotlandsbolaget har ingått samarbete för att tillsammans utreda möjligheten att etablera en produktionsanläggning för att framställa grön vätgas för Gotlandstrafikens framtida färjor till och från Gotland.

Sjöfarten är globalt en stor utsläppare av växthusgaser och branschen står inför ett enormt skifte. Sjöfartsbranschen utvecklar en mängd olika lösningar för att ställa om sjöfarten, varav en är att använda grön vätgas som drivmedel.

H2 Green Steel kommer driva en av världens största anläggningar för grön vätgas i Boden inom några år. Med expertisen från det förberedande arbetet inför driftstart av Boden-anläggningen och i linje med hur företaget arbetar för att använda grön vätgas för att ställa om utsläppande branscher, gör man nu en teknisk och ekonomisk förstudie med Gotlandsbolaget för att utreda och utveckla möjligheten att förse delar av dess flotta med vätgas som drivmedel.

Gotlandsbolaget utvecklar två nya fartygsmodeller som kan drivas på vätgas, Horizonserien. Målet är att minst ett fartyg ska gå i trafik senast 2030. Horizonseriens framdrift bygger på gasturbiner med så kallad multi fuel, vilket innebär att de kan drivas med flera olika fossilfria drivmedel. För att driva Gotlandstrafiken på 100 % vätgas, krävs ungefär 20 000 ton vätgas per år.

”Satsningen på Horizonserien är vårt viktigaste initiativ för att minska klimatavtrycket från sjöfarten. Fartygens motorer kan drivas med flera fossilfria drivmedel, men vårt mål är att kunna driva trafiken med 100 % vätgas. Vätgasen har rätt egenskaper för att få den effekt vi behöver för att fortsätta tillhandahålla en hög tillgänglighet för våra resenärer, men samtidigt nå en klimatneutral trafik. Med de stora mängder vätgas som kommer behövas krävs utveckling av både tillverkning och infrastruktur. Därför är ett sådant samarbete som vi nu ingår med H2 Green Steel en viktig pusselbit för att nå våra klimatmål”, säger Håkan Johansson Vd Gotlandsbolaget.

“H2 Green Steel har som syfte att påskynda fossilbefriandet i sektorer som är svåra att ställa om. I flera av dessa är grön vätgas helt avgörande för att åstadkomma verklig förändring. Genom etableringen av vår ~700MW elektrolysanläggning i Boden, har vi skapat oss mycket goda kunskaper inom vätgasområdet. Vårt samarbete med Gotlandsbolaget är ett viktigt steg för oss för att visa att vår kompetens inom storskalig vätgasproduktion är applicerbar för andra sektorer än järn och stål. Att göra det med en svensk aktör som delar vårt driv i frågan om klimatomställningen och som tagit på sig ledartröjan för att minska utsläppen i de viktiga ekosystemen i vattenområden runt Sverige känns förstås extra starkt”, säger Kajsa Ryttberg-Wallgren, chef för affärsområde vätgas på H2 Green Steel.

Tillsammans tar man nu steg mot att kunna försörja Gotlandstrafiken med grön vätgas genom att identifiera platser för tillverkning och infrastruktur för att frakta vätgasen till hamnarna. Uppskattningsvis handlar det om elektrolysör-kapacitet på upp till 300MW.

Om H2 Green Steel
H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sin första anläggning under utveckling i Boden. www.h2greensteel.com

För kontakt
Karin Hallstan, Presschef, tel: 076 842 81 04, e-post: press@h2greensteel.com