Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotlandsbolaget investerar i biogas på Gotland

Gotlandsbolaget investerar och blir delägare i det gotländska bolaget EnergiSkiftet Sverige AB. Investeringen lägger grunden för fortsatt offensiv tillväxt av biogassatsningen på Gotland samt möjliggör ökad tillgång till biogas i Gotlandstrafiken.

Gotlandsbolaget investerar i det gotländska bolaget EnergiSkiftet Sverige AB (moderbolag till Biogas Gotland, BroGas och Gotlands Fastbränsle) och blir minoritetsägare.

BroGas verksamhet utgörs idag av produktion av biogas. Biogas Gotland förädlar biogasen till fordonsgaskvalitet som levereras till kund via ett antal tankstationer på Gotland. Gotlands Fastbränsle är leverantör av grön energi till Arla Foods i Visby.

”Vi investerar i ett välskött och hållbart bolag, och vi ser det även som en investering i att leva, bo och verka på ett hållbart Gotland. Ett gemensamt mål med EnergiSkiftet är att vårt delägarskap bidrar till ökade möjligheter för biogasen och även för andra gröna energislag att växa, och det finns redan planer på ytterligare en biogasanläggning på södra Gotland”, säger Håkan Johansson vd Gotlandsbolaget.

Gotlandstrafiken kan redan idag använda biogas i två av fartygen, och vill öka användningen.

Håkan Johansson fortsätter ”Vårt mål är att resan mellan Gotland och fastlandet ska vara klimatneutral 2045, och CO2-utsläppen ska minska med 70 procent till 2030. För att uppnå det, arbetar vi med utvecklingen av nästa generations färjor, men även med att minska klimatavtrycket från vår befintliga flotta. Där är biogas som komplement till naturgas en viktig komponent.”

Även EnergiSkiftet ser affären som en strategisk matchning på flera plan.

”Vi ser detta som något väldigt positivt. Vi får in en gotländsk delägare som är långsiktig och kapitalstark. Dessutom är det en potentiell framtida kund, där vår biogas kan bidra till lägre utsläpp från Gotlandstrafiken”, säger Magnus Ahlsten, EnergiSkiftet.

Kontakt EnergiSkiftet
Magnus Ahlsten
Telefon: +46 70 548 41 99