Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget har sålt Wisby Atlantic och Wisby Pacific

Gotlandsbolaget har tidigare informerat om avsikten att sälja sina andelar i tankfartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific, som koncernen ägt till 50%. Nu har avtal om försäljning av fartygen för totalt 85 MUSD ingåtts med en köpare. Efter leverans kommer Gotlandsbolaget att ha avyttrat alla tankfartyg.

Tankfartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific har ägts till 50% vardera av koncernen Gotlandsbolaget och Wisby Tankers. Fartygen byggdes 2017 i Guangzhou, Kina. Fartygen har sedan leverans från varvet varit uthyrda till extern part under längre avtal. Nu har Gotlandsbolaget och Wisby Tankers sålt fartygen för totalt 85 MUSD.

”Det är en milstolpe för Gotlandsbolaget att vi nu sålt våra sista innehav i tankfartyg. Vi har varit engagerade i tank sedan tidigt 1990-tal och 2010 grundades Gotland Tankers. Vi fortsätter nu fokusera på infrastruktur och industriell sjöfart, och försäljningen stärker ytterligare förmågan att investera i nästa generations fartyg”, säger Håkan Johansson Vd på Gotlandsbolaget.

År 2021 lanserades fartygskonceptet Gotland Horizon och 2022 presenterades Gotland Horizon X, världens första storskaliga katamaran som kan drivas på vätgas. Framdriften i båda fartygen bygger på gasturbiner, vilka kan drivas med flera typer av fossilfria bränslen, som vätgas, metanol, e-metanol eller biogas (LBG). Målet är att minst ett av de nya fartygen ska vara i drift 2030.