Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning av tre tankfartyg för 55 MUSD

Gotlandsbolaget har tidigare, den 29 september, kommunicerat sin avsikt att sälja tre tankfartyg. Bolaget meddelar nu att avtal ingåtts om försäljning av dessa fartyg. Försäljningslikviden uppgår till ca 55 MUSD och reavinsten till drygt 400 MSEK. Därmed har Gotlandsbolaget avyttrat alla tankers i serien Gotland Class.

Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning av M/T Gotland Aliya, M/T Gotland Sofia samt M/T Gotland Marieann. Efter att sedvanliga villkor uppfyllts kommer fartygen att överlåtas vid leverans till dess nya ägare, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2022. Köpeskillingen uppgår till ca 55 MUSD, vilket är i linje med tidigare kommunikation. Fartygen beräknas beroende på leveranstidpunkt ha ett samlat bokfört värde om drygt 200 MSEK och resultera i en reavinst om drygt 400 MSEK.

M/T Gotland Sofia byggdes 2007 och M/T Gotland Aliya och M/T Gotland Marieann 2008. Alla tre fartygen byggdes vid Guangzhou Shipyard International Co Ltd (GSI) i Kina och är tankers för produkter och kemikalier enligt IMO II. Fartygen har ingått i ett poolsamarbete med Maersk Tankers.

Gotlandsbolaget har tidigare informerat om dess försäljningar av M/S Valentine samt M/T Gotland Carolina. I och med slutförandet av de tre försäljningar som nu avtalats har Gotlandsbolaget sålt samtliga fartyg inom den egna serien Gotland Class.

”Försäljningen av tankfartygen är ett naturligt steg i vår strategi. Vi har för avsikt att fokusera än mer på industriell sjöfart och infrastruktur. Inom passagerarfartyg presenterade vi nyligen planerna på en vätgasdriven katamaran, Gotland Hydrocat, som vi arbetar för att ta i drift senast 2030”, kommenterar Håkan Johansson VD Gotlandsbolaget.