Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget har avtalat om att sälja M/S Valentine

Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning av M/S Valentine till KiwiRail Ltd.

Fartyget har hyrts av KiwiRail Ltd och trafikerat Cooksundet, Nya Zeeland sedan i slutet av 2021. KiwiRail har under hyresperioden ansvarat för bemanning och tekniskt underhåll av fartyget.

KiwiRail nyttjar i och med transaktionen den köpoption som finns i hyresavtalet och fartyget säljs i januari 2023. Försäljningsbeloppet är 5,2 MEUR.

Valentine byggdes 1999 på Kawasaki Heavy Industries, Sakaide, Japan och är ett RoRo lastfartyg.