Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotlandsbolaget går vidare med snabbgående katamaran – redo för trafik 2027

Gotlandsbolaget har tidigare presenterat konceptfartyget Horizon X, en snabbgående katamaran med syfte att komplettera Gotlandstrafiken. Nu går bolaget vidare och har tecknat ett Memorandum of Understanding (MOU) med det australienska skeppsbyggnadsvarvet Austal.

Under 2023 tecknade Gotlandsbolaget och det australiensiska skeppsbyggnadsvarvet Austal en första avsiktsförklaring i det gemensamma arbetet för att utveckla en ny katamaran till Gotlandsbolaget. Nu tar bolagen nästa steg i samarbetet genom ett MOU, med målet att kunna teckna avtal om byggnation. Om ett nybyggnadskontrakt ingås kan den snabbgående katamaranen levereras under 2027.

”Tack vare den utveckling vårt team på Gotland Tech Development gjort tillsammans med Austal kan vi nu skapa förutsättningar för nästa steg i att komplettera vår befintliga flotta av större passagerar- och fraktfartyg med en snabbgående katamaran”, säger Håkan Johansson, VD för Gotlandsbolaget.

Gotlandsbolagets dotterbolag Destination Gotland ansvarar för den upphandlade Gotlandstrafiken, där det nu pågår upphandling av nästkommande koncessionsperiod 2027-2035.

Håkan Johansson fortsätter ”Vi arbetar för fullt med att ta fram ett attraktivt och vinnande anbud för att få fortsatt förtroende att driva den upphandlade trafiken mellan Gotland och fastlandet. Vi är övertygade om att en snabbgående katamaran kommer komplettera trafiken på ett mycket positivt sätt. Främst satsar vi så klart på att vinna avtalet, men om vi inte skulle göra det, så kan en katamaran fortfarande ha en relevant roll för både oss och Gotlandstrafiken. Att trafikera Gotland och fastlandet ligger i vårt DNA och vi planerar att fortsätta med det.”

Sedan i våras har man bland annat arbetat med att minimera energibehovet genom energisnåla skrov, samt optimera vikt, drift och flöden. Att använda gasturbiner i ”combined cycle” i drivlinan är också en utveckling som har stor betydelse. Det är teknik som är beprövad på land som nu ska sjösättas.

”Arbetet med designen av Gotlandsbolagets nya katamaran har varit intensivt, och vi har vidareutvecklat vår vision tillsammans med potentiella leverantörer. I detta arbete har vi nu jobbat med att optimera fartyget för att nå bästa balans mellan effekt, lastkapacitet och fart. Vi har fått göra några smärre justeringar, men i stort håller våra planer, vilket är ett styrkebesked. Det finns alltid en risk när man ligger i framkant av utvecklingen”, säger Christer Bruzelius, Gotland Tech Development.

Den nya katamaranen kommer att ta 1450 passagerare och ha förutsättningar att trafikera Gotland och fastlandet under de delar av året då extra kapacitet behövs för att fylla Gotlands och besökares behov.

”Destination Gotland levererar redan betydligt mer kapacitet än avtalet med Trafikverket kräver. En snabbgående katamaran kan bli en attraktiv produkt som kompletterar trafiken när det är flest som vill åka. Målet är givetvis att vinna avtalet med Trafikverket, men i det fall vi inte skulle göra det, kan en katamaran köra konkurrerande trafik under delar av året”, säger Marcus Risberg, VD för Destination Gotland.

Arbetet med en katamaran är en viktig pusselbit för att nå målet klimatneutrala överfarter mellan Gotland och fastlandet senast 2045.
__________

Kontakt Gotland Tech Development: Christer Bruzelius, Project Owner
Epost: christer.bruzelius@gotlandtechdevelopment.se
Telefon: +46 72 509 18 10

Kontakt Austal: Paul Sparke, Head of Marketing & Communications
Epost: paul.sparke@austal.com
Telefon: +61 8 94101111