Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget får fortsatt förtroende att driva Gotlandstrafiken

Gotlandsbolaget och dess dotterbolag har fått besked om förnyat förtroende för den upphandlade Gotlandstrafiken under nästa trafikperiod 2027–2035. Upphandlingen har pågått sedan augusti 2023 och genomförts i full konkurrens från rederier inom hela EU.

Gotlandstrafiken kommer att bedrivas med tre snabbgående fartyg, svensk flagg och svenska kollektivavtal. Nu fortsätter arbetet med att utveckla Gotlandstrafiken för att göra Gotland till en ännu mer attraktiv plats att besöka, bo och verka på. 

”Trafiken mellan Gotland och fastlandet är en del av vår identitet, och vi är oerhört glada och stolta över att ha vunnit förnyat förtroende från Trafikverket. Vi har fått tilldelningsbeslut, och nu följer kontraktsskrivande. Vår resa mot klimatneutrala överfarter fortsätter nu med nästa generations fartyg och minskade utsläpp”, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget.

Gotlandsbolaget och Destination Gotland har arbetat intensivt för att ta fram ett konkurrenskraftigt anbud.

”Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som arbetat intensivt för att utveckla ett konkurrenskraftigt anbud, trots skillnaden i skattemässiga förutsättningar som idag råder mellan Sverige och våra grannländer. Vi har en god dialog med de svenska facken och det är en självklarhet för oss att prioritera svenska kollektivavtal ombord på våra fartyg, och vi kommer också att fortsätta trafikera med svensk flagg”, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

För att bemöta de skilda skattemässiga förutsättningar som idag råder, bygger det vinnande anbudet på svensk flagg och svensk besättning med svenska kollektivavtal, och ett danskt dotterbolag som kommer att ansvara för ekonomisk och strategisk ledning.

Regeringen arbetar med att utveckla den svenska tonnageskatten vilket skulle kunna innebära att svensk sjöfart får jämlika villkor med internationella rederier. Gotlandsbolaget ser med tillförsikt på möjligheten att Gotlandstrafiken i sin helhet kommer att inkluderas i det utvecklade svenska skattesystemet. Om regeringen fattar detta beslut, kommer även ansvaret för ekonomisk och strategisk ledning placeras på Gotland.

Marcus Risberg fortsätter ”Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för och med Trafikverket och gotlänningarna under svensk flagg, men är också ödmjuka inför den uppgift vi har framför oss. Säkerhetsfrågan i Östersjön, men även klimatet, har stor påverkan på vår verksamhet och Gotland och vi tar vårt ansvar på stort allvar”.

Den lokala förankringen på Gotland är och har alltid varit viktig, och minskar inte för att anbudet lämnats in av ett danskt dotterbolag. Gotlandsbolaget gjorde också nyligen ett förvärv av en linje mellan Oslo och Köpenhamn.

”Gotland är den plats vi kallar hemma, så som vi gjort sedan 1865. Gotlandsbolaget startades genom att gotlänningarna gick samman för att säkerställa trafiken mellan Gotland och fastlandet, och likväl som det arvet är vår historia, så är det en del av vår framtid, vilket dagens besked bekräftar”, avslutar Håkan Johansson.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 februari 2027.