Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotlandsbolaget bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2023

Gotlandsbolaget (Rederiaktiebolaget Gotland, publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023 den 20 mars 2024. Gotlandsbolagets VD Håkan Johansson och CFO Ulrika Hellberg presenterar resultatet samma dag kl. 09:00 via en webcast.

Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med möjlighet att ställa skriftliga frågor. Vill man skicka in sina frågor i förväg, går det bra att maila till ir@gotlandsbolaget.se

Rapporten publiceras här: https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Om du önskar ta del av webcasten, gå in på länken: https://ir.financialhearings.com/gotlandsbolaget-q4-2023

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Gotlandsbolagets hemsida.