Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotlandsbolaget bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022

Gotlandsbolaget (Rederiaktiebolaget Gotland, publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2022 den 21 mars 2023. Gotlandsbolagets VD Håkan Johansson presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 via en webcast.

Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med möjlighet att ställa skriftliga frågor. Vill man skicka in sina frågor i förväg, går det bra att maila till ir@gotlandsbolaget.se

Rapporten publiceras här: https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Om du önskar delta via webcasten, gå in på länken: https://ir.financialhearings.com/gotlandsbolaget-q4-2022

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Gotlandsbolagets hemsida.