Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget är i förhandlingar om försäljning av Wisby Atlantic och Wisby Pacific

Gotlandsbolaget har tidigare informerat om avsikten att sälja sina andelar i tankfartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific. Wisby Atlantic och Wisby Pacific ägs till 50% vardera av Gotlandsbolaget och Wisby Tankers.

Nu är man i förhandlingar om försäljning med en potentiell köpare, med en målsättning på pris om cirka 42-46 MUSD per fartyg.