Skip to content
Icke-regulatoriskt

Gotland fortsatt ett av Sveriges mest populära resmål 2022

Gotlandsbolagets dotterbolag Destination Gotland har nu summerat antalet resenärer under 2022. Resandet var i paritet med rekordåret 2019 och visar på att Gotland fortsatt är ett attraktivt resmål.

När Destination Gotland sammanställer antalet resenärer för 2022 (nästan 1,8 miljoner resenärer) så visar det att antalet resande är i paritet med rekordåret 2019.

”Vi har en nedgång på cirka 1% jämfört med 2019 som, för vår och Gotlands räkning, var ett rekordår. Med tanke på att 2022 var året då världen öppnade upp och det blev möjligt att resa utomlands igen, så tycker vi att det visar på hur starkt Gotland står sig som besöksmål”, kommenterar Destination Gotlands VD Marcus Risberg.

Om man tittar på antalet besökare, så är det en viss ökning (1,3%) jämfört med 2019. Gotland är fortsatt ett av Sveriges mest populära resmål och hamnar ofta i topp i undersökningar om svenska destinationer (Research One, ”Resa i Sverige 2022”). Gotlänningarna reste mindre (-9,4%) 2022 än vad man gjorde 2019.

När siffrorna för frakt sammanställs, så visar det en viss tillväxt under 2022 jämfört med 2019.

Risberg fortsätter ”Det är alltför tidigt att sia om 2023, men det vi kan konstatera än så länge, är att vi inte ser några skillnader i bokningsmönstret mot tidigare år.”

För mer information, kontakta
Marcus Risberg, VD Destination Gotland
Epost: marcus.risberg@destinationgotland.se
Telefon: +46 70 623 33 32