Skip to content
Icke-regulatoriskt

Carl-Johan Hagman föreslås till Gotlandsbolagets styrelse

På Gotlandsbolagets bolagsstämma den 1 juni föreslås Carl-Johan Hagman till ny styrelseledamot i bolaget.

Carl-Johan Hagman har en lång bakgrund inom internationell sjöfart, med ledande befattningar som till exempel ansvarig för shipping-verksamheten i Stena, vd Hoegh Autoliners, vd Walleniusrederierna och idag chef för NYK Group i Europa och Afrika.

”Det är mycket glädjande att Carl-Johan har tackat ja till nomineringen att gå in i Gotlandsbolagets styrelse. Hans långa erfarenhet inom sjöfart stärker ytterligare styrelsens kompetens inom koncernens rederiverksamhet. Hans nätverk inom den globala sjöfarten och närliggande industrier kommer tillföra oss nya perspektiv och värdefulla kontakter”, säger Gotlandsbolagets styrelseordförande Ann-Marie Åström.

Carl-Johan Hagman kommenterar.

”Gotlandsbolaget är ett välskött och spännande rederi. Bolaget är inte bara livsnerven mellan Gotland och fastlandet, utan står också för visionärt ledarskap i att skapa framtidens fossilfria sjötransporter. Det tekniska kunnandet och de redan idag vidtagna åtgärderna med både nya fartyg och nya bränslen, gör att Gotlandsbolaget har en internationellt ledande ställning. Det ska bli spännande att få vara med på den vidare resan, när Gotlandsbolaget är med och löser vår generations största utmaning, nämligen att reducera de 1 miljard ton CO2 som den globala sjöfarten årligen släpper ut.”

Till stämman föreslås omval av samtliga övriga styrelseledamöter.