Skip to content

Ledning

gotlandsbolaget-Hakan-Johansson-people

Håkan Johansson

Verkställande direktör
gotlandsbolaget-Hakan-Johansson-people

Håkan Johansson

Verkställande direktör
0498 20 18 30

Född: 1972

Innehaft position sedan: 2012

Utbildning: Studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och engelska vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Almi Företagspartner Gotland Aktiebolag och Visby Köpmansgille. Styrelseledamot i Svensk Rederiservice Aktiebolag, Seably AB, International Chamber of Shipping (ICS) och Alandia Försäkring Abp.

Aktieinnehav i bolaget: 100 B-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

gotlandsbolaget-anders-bohman-people

Anders Boman

Operativ chef
gotlandsbolaget-anders-bohman-people

Anders Boman

Operativ chef
0498 20 10 25

Född: 1962

Innehaft position sedan: 2021

Utbildning: Studier i samhällsvetenskap och företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i WALLENIUS SOL AB. Styrelseledamot i AlfaWall AB, Plagazi AB och Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.

Ulrika Hellberg

Ekonomichef

Ulrika Hellberg

Ekonomichef
070 320 1041

Född: 1969

Innehaft position sedan: 2023

Utbildning: Ekonomiutbildning på högskolenivå.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.

Karin Bill

Kommunikationsansvarig

Karin Bill

Kommunikationsansvarig
0498 20 10 60

Född: 1973

Innehaft position sedan: 2022

Utbildning: Master i ekonomi och marknadsföring från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB.

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.

Övriga befattningshavare

gotlandsbolaget-marcus-risberg-people

Marcus Risberg

VD Destination Gotland AB
gotlandsbolaget-marcus-risberg-people

Marcus Risberg

VD Destination Gotland AB
0498 20 18 10

Född: 1975

Innehaft position sedan: 2021

Utbildning: Juristlinjen vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande PRF Passagerarrederiernas Service AB, Styrelseledamot i Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB, Tillväxt Gotland, Gotlands Besöksnäring AB och Svensk Turism AB.

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.

gotlandsbolaget-Carina-Hammander-people

Carina Hammander

VD Gotland Hotels & Properties AB
gotlandsbolaget-Carina-Hammander-people

Carina Hammander

VD Gotland Hotels & Properties AB
0498 20 12 51

Född: 1968

Innehaft position sedan: 2011

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Handelsbanken Gotland, Science Park Gotland Invest AB, Victvätten på Gotland AB samt Klintsbrovik AB.

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.