Skip to content

Ledning

gotlandsbolaget-Hakan-Johansson-people

Håkan Johansson

Verkställande direktör
gotlandsbolaget-Hakan-Johansson-people

Håkan Johansson

Verkställande direktör
0498 20 18 30

Född: 1972

Innehaft position sedan: 2012

Utbildning: Studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och engelska vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Almi Företagspartner Gotland Aktiebolag och Visby Köpmansgille. Styrelseledamot i Svensk Rederiservice Aktiebolag, Seably AB och International Chamber of Shipping (ICS). Styrelsesuppleant i Alandia Försäkring Apb.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Svensk Rederiservice Aktiebolag. Styrelseledamot i Skärgårdsbolaget 1 AB och Östsvenska Handelskammaren.

Aktieinnehav i bolaget: 100 B-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

gotlandsbolaget-anders-bohman-people

Anders Boman

Operativ chef
gotlandsbolaget-anders-bohman-people

Anders Boman

Operativ chef
0498 20 10 25

Född: 1962

Innehaft position sedan: 2021

Utbildning: Studier i samhällsvetenskap och företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i WALLENIUS SOL AB. Styrelseledamot i AlfaWall AB och Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Bomans Byrå AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Thor Shipping & Transport Group AB, Thor Shipping & Transport Holding AB och Thor TSG Short Sea AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Wallenius Logistics AB och Wallenius Marine AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Grev Turegatan 75, MPS Broadband AB, Rederi AB Wallship, Rederiaktiebolaget Walltime, Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB, Svensk Rederiservice Aktiebolag, Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, United European Car Carriers Aktiebolag, Wallauto Aktiebolag, Wallcargo Aktiebolag, Wallfreight Aktiebolag, Wall RO/RO AB, Wallsun AB, Walwal Aktiebolag och Walltrade AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i Soya Group Support AB. Verkställande direktör i Walleniusrederierna Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.

gotlandsbolaget-Anders-Gripne-people

Anders Gripne

Ekonomichef
gotlandsbolaget-Anders-Gripne-people

Anders Gripne

Ekonomichef
0498 20 10 43

Född: 1966

Innehaft position sedan: 2013

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Victvätten på Gotland AB. Styrelsesuppleant i InventaUrsi AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.

Aktieinnehav i bolaget: 5 A-aktier (eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav).

Karin Bill

Kommunikationsansvarig

Karin Bill

Kommunikationsansvarig
0498 20 10 60

Född: 1973

Innehaft position sedan: 2022

Utbildning: Master i ekonomi och marknadsföring från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Phinda Investment AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Gotlands Filmfond AB (svb).

Aktieinnehav i bolaget: Inget aktieinnehav i bolaget.

Övriga befattningshavare

gotlandsbolaget-marcus-risberg-people

Marcus Risberg

VD Destination Gotland AB
gotlandsbolaget-marcus-risberg-people

Marcus Risberg

VD Destination Gotland AB
0498 20 18 10
gotlandsbolaget-Carina-Hammander-people

Carina Hammander

VD Gotland Hotels & Properties AB
gotlandsbolaget-Carina-Hammander-people

Carina Hammander

VD Gotland Hotels & Properties AB
0498 20 12 51