Skip to content
Regulatoriskt

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland

Årsstämma den 30 maj 2018 i Visby

Årsstämman hölls den 30 maj 2018 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna direktör Urban Bäckström, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Jan-Eric Nilsson, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström  Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Utdelningen fastställdes till 7,00 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 7 juni 2018.

Vd, Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande att 2017 var resultatmässigt det starkaste verksamhetsåret någonsin. Resultatet bygger framförallt på att Destination Gotland haft rekordmånga resenärer och att oljepriset var lägre än förväntat. Vi ser 2017 års resultat som ett kvitto på att vi är på rätt väg.

 

Bolagets viktigaste uppgift är att långsiktigt säkra en trygg, modern och hållbar Gotlandstrafik som är tillgänglig för alla. Vi investerar idag tre miljarder kronor i nya färjor men det kommer inte vara tillräckligt när vi tittar framåt.

Tittar vi på längre sikt har vi under året genomfört ett omfattande arbete med en strategiplan som tar sikte mot kommande upphandling av Gotlandstrafiken, då vi måste ha konkurrenskraft att möta anbud från europeiska rederier med lägre kostnader. Strategiplanen innebär en tydligare koncentration på vår kärnverksamhet, Gotlandstrafiken.

Ladda ner som PDF här