Skip to content
Icke-regulatoriskt

Årsstämmokommuniké 2013

Årsstämma den 28 maj 2013 i Visby

Utdrag ur VD, Håkan Johanssons anförande vid årsstämman den 28 maj 2013:
”Koncernens omsättning steg från 1 809 Mkr till 1 811 Mkr och balansomslutningen ökade något från 3 709 Mkr till 3 734 Mkr. Soliditeten ökade från 56,3 % till 61,4 % och det egna kapitalet från 2 088 Mkr till 2 291 Mkr. I linje med koncernens utdelningspolicy föreslår styrelsen därför en ökad utdelning från 3 kr och 90 öre till 4 kr och 30 öre.”

Ladda ner årsstämmokommuniké 2013 i PDF-format här »