Skip to content

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland kallas till årsstämma i Kongresshallen Wisby Strand i Visby, tisdagen den 11 juni, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 31 maj, dels anmäla sig senast torsdagen den 4 juni 2024 via anmälningsformuläret nedan.

Under dokument nedan finner ni fullständig kallelse, Årsredovisning 2023 samt fullmaktsformulär. Vi ber er särskilt notera informationen i kallelsen gällande förvaltarregistrerade aktier.

Anmälan

*Obligatorisk

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclears integritetspolicy.