Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2023

Gotlandsbolaget meddelar att årsredovisning för 2023 är offentliggjord

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/