Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2012

Bolagets 148:e verksamhetsår präglades av stabil utveckling och resultatförbättring i en omgivning där såväl länder som företag satts under hårda prov. Den starka svenska kronan ger besöksnäringen i Sverige hårdare konkurrens från destinationer utomlands och det är därför mycket glädjande att se Gotlands attraktivitet bestå.

Bolaget fortsatte att koncentrera produkttankflottan till fartyg med medellång räckvidd genom försäljningen av det mindre M/T Wisby Teak och leveranserna av de större systerfartygen M/T Ami och M/T Alice, den sistnämnda levererad i januari 2013. Under året såldes även en av bolagets trotjänare, M/S Betancuria (ex Thjelvar) till NLC Ferry OY. Fartyget går idag under namnet Wasa Express och trafikerar Umeå – Vasa.

Produkttankmarknaden har sett en återhämtning under senare delen av året, vilken även har fortsatt en bit in i 2013. Produkttankmarknadens framtid är fortsatt osäker även om vi ser en viss tendens till förbättrade intäkter det senaste halvåret.

Gotlandstrafiken hade 2012 en ökning av resandet utanför högsäsongen. Under sommaren visade resandet en marginell nedgång och sett över hela året minskade det totala antalet passagerare med 0,5 procent till 1 590 271. Detta trots den ökade konkurrensen från andra destinationer och en stark svensk valuta vilket är ett gott betyg på Gotlands attraktionskraft.

Bolagets viktigaste fråga under 2013 är den kommande upphandlingen av Gotlandstrafiken från februari 2017 och framåt. Vi anser oss ha alla förutsättningar att konkurrera i upphandlingen.

Koncernen inledde under året investeringen i ett nytt hotellkomplex i Visby, etapp 2 av Visby HamnHotell. Hotellet kommer stå klart till sommaren 2013 med totalt 214 rum, vilket gör det till Gotlands största hotell.

Vi har ett framgångsrikt verksamhetsår bakom oss. För en stabil utveckling och resultatförbättring i ett rådande affärsklimat har bolagets strategi bidragit i stor utsträckning – att sträva efter låg risk och god likviditet vilket ger både motståndskraft och handlingskraft.

Ett stort tack till alla medarbetare för era insatser!